Canada Goose outlet Canada Goose Outlet

Deres Auto ApS

Handelsbetingelser

Lejeren / co-driveren acceptere følgende:

 1. Lejeren forpligter sig til at aflevere bilen tillige med alt tilbehør (dæk, værktøj og udstyr i øvrigt) til udlejningskontoret, eller lufthavn. Afleveres bilen uden for udlejningskontorets åbningstid skal nøglen ligges i nøgleboks. Forlængelse af aftalen skal være skriftlig godkendt af udlejnings kontoret. Afleveres bilen ikke til det aftalte tidspunkt, vil lejer være erstatnings ansvarlig for skader og tab, som vil opstå i perioden indtil bilen afleveres. Undladelse af aflevering af køretøjet til aftalt tid, eller ved manglende betaling, falder ind under staffelovens § 293.
 2. Lejeren erklærer ved modtagelsen af kørertøjet at have undersøgt bremser, styretøj, signal apparat og lygter, og disse er i forskriftsmæssigt stand inden for gældende bestemmelser. Lejeren har modtaget bilen i klargjort stand og erkender at være ansvarlig for brændstofforbruget, samt at kørertøjet er påfyldt tilstrækkelig olie og kølervæske i udlejnings perioden. Ved hændelig uheld f.eks. punktering, hvor der rekvireres hjælp, sker det for lejerens regning, hvis uheldet er selvforskyldt.
 1. Bilen må kun føres af lejeren eller og co-drivere, som er påført lejekontrakten med kørekort data. Aldersgrænserne er følgende: 20 år for almindelige personbiler og 23 år for varebiler. Førerne skal have gyldig kørekort og have haft det mindst to år.

Bilen må ikke benyttes:

 1. Til at slæbe eller trække andre køretøjer eller påhængsvogn/trailer med mindre bilen er udstyret med godkendt trækkrog og de tilladte belastnings krav er overholdt.
 2. Til entreprenørkørsel eller kørsel med gods eller fødevarer, der medfører lugtegener eller usædvanlig slid, med mindre det lejede køretøj er konstrueret til formålet.
 3. Til kørsel uden for faste veje og pladser.
 4. Til hunde eller andre husdyr.
 5. At nogen person, der er under påvirkning af spiritus, narkotika og medicin.
 6. Lejeren/co-driveren anerkender udtrykkeligt sit personlig ansvar for begæring, til udlejeren at betale
 7. De på kontakten aftalte satser.
 8. gebyr for levering og afhentning.
 9. Lejeres udgifter ved skade eller tyveri af køretøjet eller modpartens køretøj eller andet er der fastsat en selvrisiko på kr. 5.000,-
 10. Lejeres udgifter ved bortkommen nøgle er kr. 2000,-
 11. Udlejerens udgifter til reparation af skader på kørertøjet, samt evt. følgeskader, opstået ved forsæt, groft uagtsomhed eller anden misligholdelse udvist af lejren eller co-driveren, uanset tegnet forsikring. Vil blive pålagt lejeren i fuldt omfang.
 12. Lejren har følgende pligter ved uheld
 13. Det er lejrens pligt at beskytte udlejeren og dennes forsikringsselskab ved uheld
 14. Ikke at anerkende ansvar eller skyld
 15. Udlejnings kontoret kontaktes staks efter uheld, selv i tilfælde af småskader.
 16. Staks at underrette politiet dersom anden parts skyld skal fastslås eller hvis der er tale om personskader.
 17. Lejeren frigør udlejeren for ethvert ansvar for tab af, eller skade på enhver genstand eller person i bilen i udlejningsperioden.
 18. Kørsel i udlejningsbilen skal i henhold til færdselsreglerne og i øvrigt i henholdt til forholdene.
 19. Ved aflevering af udlejningsbilen skal tanken være fyldt op.
Del denne side:
Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn