Biludlejning

Kontakt os venligst på europcar@deresauto.gl eller +299 31 48 02

Lejebetingelser

Lejeren / co-driveren acceptere følgende:

1.     Lejeren forpligter sig til at aflevere bilen tillige med alt tilbehør (dæk,
værktøj og udstyr i øvrigt) til udlejningskontoret, eller lufthavn. Afleveres
bilen uden for udlejningskontorets åbningstid skal nøglen ligges i nøgleboks.
Forlængelse af aftalen skal være skriftlig godkendt af udlejnings kontoret.
Afleveres bilen ikke til det aftalte tidspunkt, vil lejer være erstatnings
ansvarlig for skader og tab, som vil opstå i perioden indtil bilen afleveres. Undladelse
af aflevering af køretøjet til aftalt tid, eller ved manglende betaling, falder
ind under staffelovens § 293.

2.     Lejeren erklærer ved modtagelsen af kørertøjet at have undersøgt bremser,
styretøj, signal apparat og lygter, og disse er i forskriftsmæssigt stand inden
for gældende bestemmelser. Lejeren har modtaget bilen i klargjort stand og
erkender at være ansvarlig for brændstofforbruget, samt at kørertøjet er
påfyldt tilstrækkelig olie og kølervæske i udlejnings perioden. Ved hændelig uheld f.eks. punktering, hvor der rekvireres
hjælp, sker det for lejerens regning, hvis uheldet er selvforskyldt.

3.     Bilen må kun føres af lejeren eller og co-drivere, som er påført
lejekontrakten med kørekort data. Aldersgrænserne er følgende: 19 år for Type A
person biler. Førerne skal have gyldig kørekort og
have haft det mindst et år.
23 år for Type B
person biler. Førerne skal have gyldig kørekort og
have haft det mindst tre år.
25 år for Type C
person biler. Førerne skal have gyldig kørekort og
have haft det mindst fem år.
23 år for varebiler. Førerne skal have gyldigt kørekort og have haft det i mindst 3 år.

Bilen må ikke benyttes:

1.     Til at slæbe eller trække andre køretøjer eller påhængsvogn/trailer med
mindre bilen er udstyret med godkendt trækkrog og de tilladte belastnings krav
er overholdt.

2.     Til entreprenørkørsel eller kørsel med gods eller fødevarer, der medfører
lugtegener eller usædvanlig slid, med mindre det lejede køretøj er konstrueret
til formålet.

3.     Til kørsel uden for faste veje og pladser.

4.     Til hunde eller andre husdyr.

5.     Af nogen person, der er under påvirkning af spiritus, narkotika og medicin.

6.     Lejeren/co-driveren anerkender udtrykkeligt sit personlig ansvar for
begæring, til udlejeren at betale

7.     De på kontakten aftalte satser.

8.    Gebyr for levering og afhentning.

9.     Lejeres udgifter ved skade eller tyveri af køretøjet eller modpartens
køretøj eller andet er der fastsat en selvrisiko på kr. 5.000,-

10.  Lejeres udgifter ved bortkommen nøgle er kr. 2000,-

11.  Udlejerens udgifter til reparation af skader på kørertøjet, samt evt. følgeskader,
opstået ved forsæt, groft uagtsomhed eller anden misligholdelse udvist af
lejren eller co-driveren, uanset tegnet forsikring. Vil blive pålagt lejeren i
fuldt omfang.

12.  Lejeren har følgende pligter ved uheld

13.  Det er lejrens pligt at beskytte udlejeren og dennes forsikringsselskab ved
uheld

14.  Ikke at anerkende ansvar eller skyld

15.  Udlejningskontoret kontaktes straks efter uheld, selv i tilfælde af
småskader.

16.  Straks at underrette politiet dersom anden parts skyld skal fastslås eller
hvis der er tale om personskader.

17.  Lejeren frigør udlejeren for ethvert ansvar for tab af, eller skade på
enhver genstand eller person i bilen i udlejningsperioden.

18.  Kørsel i udlejningsbilen skal ske i henhold til færdselsreglerne og i øvrigt i
henhold til forholdene.

19.  Ved aflevering af udlejningsbilen skal tanken være fyldt op.